Llety

 

Mae dewis eang o westai a llety gwely a brecwast ar gael yng Nghaerdydd am brisiau amrywiol i weddu bob cyllideb.
 
Mae Cyngres Telynau'r Byd, ar y cyd â thîm Croeso Caerdydd, wedi trefnu cynigion â nifer o'r rhain ar gyfer cyfnod y Gyngres.
 
Nid yw'r cynigion yma ar gael unrhyw le arall felly defnyddiwch y ddolen isod i archebu eich llety a chefnogi'r digwyddiad.

Cardiffwebsitelogo2.png
Hilton Cardiff.jpg

Hunanarlwyo mewn Neuaddau Preswyl Myfyrwyr

Cynigir llety hunanarlwyo i ymwelwyr mewn neuaddau preswyl i fyfyrwyr, o fewn pellter cerdded i leoliadau'r Gyngres.

Mae eich ystafell sy'n gwbl gloadwy yn cynnwys ystafell ymolchi en-suite, dillad gwely, 2 dywel a 3 rholyn o bapur tŷ bach. Mae hyd at 6 ystafell yn rhannu lolfa a chegin gydag oergell-rhewgell, microdon, ffwrn a hob yn ogystal ag offer cegin, llestri, potiau a sosbenni.

Os ydych yn bwriadu teithio gyda ffrindiau i'r Gyngres, rhowch wybod i ni wrth archebu eich llety a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch rhoi yn yr un fflat.

2-3 Night Stay

£55.02

per person

per night

4-5 Night Stay

£45

per person

per night

6+ Night Stay

£35.04

per person

per night

liberty bridge premium en-suite image 7.
liberty court kitchen area.jpg