Ensemble Telyn Cymru

Mae Ensemble Telyn Cymru yn rhan o ddarpariaeth allgymorth 14eg Cyngres Telynau’r Byd 2020. Mae’r ensemble yn cynnwys telynorion ifanc o bob cwr o Gymru sy’n ymarfer yn lleol cyn dod at eu gilydd i berfformio yng Nglanfa Canolfan Mileniwm Cymru ar brynhawn 26ain o Orffennaf 2020.

Cyfarwyddwr Cerdd yr ensemble yw Meinir Heulyn. Hi wnaeth drefnu perfformiad y 100 Telyn yn ystod Symposiwm Telyn Ewrop yn 2007, a mi fydd yn cydweithio gydag athrawon ledled Cymru i baratoi am y perfformiad.

Os ydych yn canu’r delyn bedal neu Geltaidd i safon Gradd IV ac uwch, ac yn byw yng Nghymru, â diddordeb i ymuno gyda ETC, mae croeso i chi gysylltu gyda swydda’r Gyngres trwy info@whc2020.wales er mwyn eich rhoi mewn cyswllt gyda’ch arweinydd lleol.

 ARWEINWYR ETC 

 

Gwasanaeth Cerdd Gwynedd a Môn
Angharad Wyn Jones 

Gwasanaeth Cerdd Sir Ddimbych
Dylan Cernyw

 

Gwasanaeth Cerdd Conwy
Dafydd Huw

 

Telynau Meirionnydd
Dylan Rowlands

Gogledd Ddwyrain
Bethan Griffiths

 

De Orllewin Cymru
Meinir Heulyn

 

De Ddwyrain Cymru
Kathryn Rees

 DYDDIADAU PWYSIG 

 

Tachwedd 2019
Ymarferion i ddechrau o dan sylw arweinyddion lleol

 

16 Ionawr 2020
Dyddiad cau cofrestru

 

Ymarfer 1

Chwefror 15 i delynorion Gogledd Cymru yn Galeri

Chwefror 23 i delynorion De Cymru yn RWCMD

Ymarfer 2

Ebrill 7 i delynorion Gogledd Cymru yn Galeri

Ebrill 23 i delynorion De Cymru yn RWCMD

26 Gorffennaf 2020
Ymarfer a Datganiad yng Nglanfa Canolfan Mileniwm Cymru

Ffî Cofrestru ETC yw £50. Mae hyn yn cynnwys Aelodaeth Myfyriwr o Gyngres Telynau'r Byd am flwyddyn ynghyd â thocyn am ddim i Gyngerdd Byd o Delynau,

Gorffennaf 26ain 2020.