Ensembles

Mae chwarae mewn ensemble yn agwedd bwysig ar brofiad pob telynor ifanc, ac yn ystod y Gyngres hon hoffem gynnig llwyfan i bob ensemble, yn fach neu'n fawr, yn ifanc neu'n 'aeddfed'.

Ensemble.jpg

Ein gobaith yw y bydd 50 o delynau pedal a lifer ar gael i ensembles eu defnyddio, ynghyd â slot perfformio penodol ar lwyfan ym mhrif leoliad y Gyngres. Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y rhaglen hon, dylai arweinwyr ensembles gyflwyno fideo o'u hensemble yn chwarae'r darnau yr hoffent eu perfformio yn ystod y Gyngres, gan atodi rhestr o'r aelodau. Bydd panel yn dewis amrywiaeth o ensembles i berfformio.

Rhaid i bob aelod o ensemble fod yn aelodau o Gyngres Telynau'r Byd, a bod wedi'i gofrestru'n gynrychiolydd.