Ffocws ar Bobl Ifanc

Mae'r Ffocws ar Bobl Ifanc yn rhan annatod o'r Gyngres ac yn gyfle i delynorion ifanc, talentog o dan 22 oed (ar ddiwrnod y perfformiad yng Nghaerdydd) berfformio o flaen panel o delynorion uchel eu parch, a fydd yn rhoi adborth iddynt ar eu perfformiad.

Focus on Youth1.jpg

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno recordiad diweddar 20-25 munud o hyd trwy gyfrwng fideo, o ddarnau amrywiol, gan gywwnys un wedi ei gyfansoddi ar ôl 1960, ynghyd â dau lythyr o argymhelliad gan eu hathro a'u hysgol, llun, a bywgraffiad byr. Dylai'r holl gerddoriaeth ar y recordiad gael ei pherfformio o’r cof, a rhaid i'r un darnau gael eu perfformio yn ystod y Gyngres yn 2020.

Bydd panel yn gwrando ar y recordiadau ac yn dewis 25 o delynorion i berfformio yn ystod y Gyngres yng Nghaerdydd. Bydd tri thelynor arall yn cael lle wrth gefn.

Mae cymorth ariannol ar gael drwy garedigrwydd Sefydliad Otake. Caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus rhagor o fanylion am hyn.