Dosbarthiadau Meistr

Bydd Cyngres Telynau'r Byd 2020, sef y 14eg gyngres o'i bath, yn cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr gan delynorion enwog.

Masterclass1.jpg

Er mwyn cymryd rhan, bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno recordiad 10 munud o hyd trwy gyfrwng fideo, ynghyd â llythyr o argymhelliad gan eu hathro.

 

Bydd panel yn gwrando ar y recordiadau ac yn dyrannu'r telynorion i ddosbarth meistr penodol.

 

Caiff rhagor o wybodaeth am thema'r dosbarthiadau hyn, ynghyd â'r repertoire gofynnol, eu cyhoeddi maes o law.