Dosbarthiadau Meistr

Bydd Cyngres Telynau'r Byd 2020, sef y 14eg gyngres o'i bath, yn cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr gan delynorion enwog.

Er mwyn cymryd rhan, bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno recordiad 10 munud o hyd trwy gyfrwng fideo, ynghyd â llythyr o argymhelliad gan eu hathro.

 

Bydd panel yn gwrando ar y recordiadau ac yn dyrannu'r telynorion i ddosbarth meistr penodol.

 

Caiff rhagor o wybodaeth am thema'r dosbarthiadau hyn, ynghyd â'r repertoire gofynnol, eu cyhoeddi maes o law.

Ynglŷn â Chyngres Telynau'r Byd

Ynglŷn CBCDC | Polisi Preifatrwydd

Schedules correct as of 1st March 2020. All artists, timings and venues are subject to change. WHC2020 reserves the right to alter this at any time.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon