Clyweliadau Cerddorfaol

Yn dilyn llwyddiant y rhaglen Clyweliadau Cerddorfaol yng Nghyngres Hong Kong, bydd y cynllun hefyd yn rhan o Gyngres 2020.

Bydd telynorion yn paratoi set benodol o ddarnau cerddorfaol i'w perfformio mewn cyfres o ffug-glyweliadau, a bydd panel o chwaraewyr cerddorfaol uchel eu parch o bob cwr o'r byd yn mynd ati i ddewis y perfformiad gorau, a'r enillydd.

 

Bydd angen I’r ymgeiswyr gyflwyno recordiad trwy gyfrwng video, o dri cadenza cerddorfaol gan gynnwys un gan Tchaikovsky.

Bydd panel yn gwrando ar bob recordiad ac yn dewis 20 o delynorion i gymryd rhan.

Ynglŷn â Chyngres Telynau'r Byd

Ynglŷn CBCDC | Polisi Preifatrwydd

Schedules correct as of 1st March 2020. All artists, timings and venues are subject to change. WHC2020 reserves the right to alter this at any time.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon