Clyweliadau Cerddorfaol

Yn dilyn llwyddiant y rhaglen Clyweliadau Cerddorfaol yng Nghyngres Hong Kong, bydd y cynllun hefyd yn rhan o Gyngres 2020.

Conductor on Stage

Bydd telynorion yn paratoi set benodol o ddarnau cerddorfaol i'w perfformio mewn cyfres o ffug-glyweliadau, a bydd panel o chwaraewyr cerddorfaol uchel eu parch o bob cwr o'r byd yn mynd ati i ddewis y perfformiad gorau, a'r enillydd.

 

Bydd angen I’r ymgeiswyr gyflwyno recordiad trwy gyfrwng video, o dri cadenza cerddorfaol gan gynnwys un gan Tchaikovsky.

Bydd panel yn gwrando ar bob recordiad ac yn dewis 20 o delynorion i gymryd rhan.