Anfonwch eich Cynigion

Fel rhan annatod o'r Gyngres, estynnir gwahoddiad i bob telynor gyflwyno cynnig i'r Pwyllgor Artistig ar gyfer perfformiad neu ddarlith i'w gynnwys yn rhaglen y Gyngres.

Sending your Proposals1.jpg

Gall y cynigion fod ar gyfer darlith neu berfformiad unigol neu grŵp, a gallant gynrychioli pob genre cerddorol a phob math o delyn; rydym bob amser yn croesawu syniadau newydd ac anghonfensiynol.

 

Dylai'r cynigion fod yn sampl 10 munud o hyd o berfformiad/sgwrs na ddylai fod yn fwy nag 20 munud o hyd. Dylai'r rhain gael eu cyflwyno drwy'r ffurflen isod. Bydd panel yn penderfynu pa rai sy'n addas ar gyfer y Gyngres hon. Caiff cynigion eu dewis ar sail eu llwyddiant, eu hunigoliaeth a'u diddordeb, ond hefyd ar sail eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen artistig gyffredinol.

Cliciwch i gael Ffurflen Gais

 

Rydym yn cael llawer mwy o gynigion nag y gallwn eu cynnwys yn ein rhaglen, felly peidiwch â digalonni os na chaiff eich cynnig ei ddewis ar gyfer #CTB2020.