Llesiant wrth Ganu'r Delyn

​Mae'r gweithdai Symud yn Dda a Chanu'n Well wrth wraidd yr hyn y mae'r Gyngres yn ei chynnig o ran llesiant.

Cyfres o weithdai rhyngweithiol chwareus dyddiol ydynt ar gyfer telynorion ac athrawon, sy'n archwilio'n strwythur a sut y mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i symud yn well, canu'n well, ac osgoi anaf.

 

Gan ddefnyddio syniadau o Dechneg Alexander a Mapio'r Corff, byddwn yn ateb cwestiynau fel 'A yw eistedd yn syth yn syniad da?', 'Beth a ble mae fy ngarddwrn?' a 'Beth sy'n fy atal rhag bod yn berfformiwr meistrolgar?'.

 

Yn ogystal â'r gweithdai, bydd dosbarth meistr yn dangos Techneg Alexander, clinigau problemau ar gyfer telynorion ac athrawon, a chyflwyniadau ar ddulliau eraill o fynd i'r afael â llesiant wrth ganu'r delyn.

Ynglŷn â Chyngres Telynau'r Byd

Ynglŷn CBCDC | Polisi Preifatrwydd

Schedules correct as of 1st March 2020. All artists, timings and venues are subject to change. WHC2020 reserves the right to alter this at any time.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon