Gweithdai a Pherfformiadau Llwyfan Agored

Bydd cyfres o weithdai'n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos lle bydd cyfle i'r cynrychiolwyr roi cynnig ar ganu gwahanol delynau o bob cwr o'r byd.

Bydd telynorion enwog yn cynnal dosbarthiadau meistr lle bydd cyfle i chi roi cynnig ar ganu Telyn Deires draddodiadol Cymru, y Koto o Japan, a'r delyn Paragwaiaidd o Dde America, ymhlith eraill. Bydd dosbarthiadau jazz elfennol a byrfyfyr hefyd yn cael eu cynnal, a byddwn yn estyn gwahoddiad i'r cynrychiolwyr gofrestru ar gyfer y rhain maes o law.

Bydd yna hefyd Berfformiadau Llwyfan Agored lle bydd cyfle i'r cynrychiolwyr gyflwyno cyfansoddiad newydd neu unawd draddodiadol o'u gwledydd eu hunain.

Cyhoeddir rhagor o fanylion am sut i gofrestru maes o law.

Ynglŷn â Chyngres Telynau'r Byd

Ynglŷn CBCDC | Polisi Preifatrwydd

Schedules correct as of 1st March 2020. All artists, timings and venues are subject to change. WHC2020 reserves the right to alter this at any time.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon